onsdag 5 februari 2014

Första politiska uppdrag!

Ärlighet är viktigt för mig. 

I måndags var det dags för mitt första politiska uppdrag! Jag skulle representera partiet i den parlamentariska gruppen. Alla gruppledare skulle vara med, nio pers inklusive miljöpartiet! Ämnet var inte minst än politiska arvode och andra politiska frågor inför valet 2014! Spänningen var på top, för mig i alla fall. Faktiskt inte så mycket, eller inte alls för övriga deltagare. 

Här hade jag min fösta chans att göra skillnad genom politiken, någonting som jag verkligen tror på. Det handlade dessutom om att reglera det som ska gälla vid nästa mandatperiod då jag hoppas komma in i kommunfullmäktige; och därför var det extra viktigt för mig att påverka. 

Nej, det gick inte som förväntat. Jag hade synpunkter men jag kunde inte komma till tals. Det politiska samtalet har sina turer, sitt tempo, sin takt. Jag var i otakt och kom inte rätt i tid med mina åsikter. 

Olika samtal har olika slags takt. Ett arbetsmöte, en fika paus och en fest innebär olika utryckstilar på något sätt. På dessa har jag varit med några eller många gånger och har kunnat lära mig. Det politiska samtalet med alla dessa armlyft och turtagningar, med en blandning av upprepningar och nya argument, smått personliga angrepp blandat med principfrågor och en reglering av ordning för frågor och svar var jag inte ett dugg förbered på. 

Varje samtal har en takt, som behöver tolkas eller uppfattas för att skapa sig taktkänsla! Jag kunde inte riktigt hålla takten och hitta tillfällen att utrycka att frågorna som återremitterades till tjänstemännen skulle vara mycket mer tydliga än dessa blev. 

Jag måste öka takten om jag ska hinna, det lovar jag att jag gör, i ärlighetens namn!