söndag 22 juni 2014

Våra planer inför kommande mandatperiod

Hej,

Senaste inlägg är daterad februari! Vad har jag gjort sedan dess?

Bland annat har jag jobbat intensivt med att ta fram, stämma av, förankra, diskutera, skriva ner och besluta om partiets lokala handlingsprogram.

Handlingsprogrammet innehåller våra idéer inför den kommande mandatperioden.
MP i Hässleholm vill förändra. Hur? Läs här: https://www.dropbox.com/s/3ovw1jm0zjcfb3n/MP_lokal_handlingsplan_web.pdf