lördag 14 november 2015

Kraften att påverka

Vilken roll spelar miljöpartiet i Hässleholms politik? Gör partiet någon skillnad? Det är motiverade frågor. Att berätta om mitt arbete som gruppledare de senaste två månaderna kan kasta ljus på frågorna. 

Som ledamot i Tekniska nämnden följer jag upp förberedelserna inför avvecklingen av det kommunala bolaget Hässleholm Teknik som har ansvar för fastighetsskötsel. Jag också bevakar förhandlingarna av lokalhyresavtal som pågår just nu. En viktigt del av personalens arbetstid går till att ordna lokaler för nyanlända och färdigställa nya kommunala lokaler, till exempel de nya förskolorna i Vinslöv, Bjärnum och Tyringe. Trots hög arbetsbelastningen håller arbetet en bra kvalitet. Förvaltningen genomför politiskt beslutade besparingar för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans med budget. En efterlängtad trafikstrategi för kommunen håller på att tas fran och en plan för hastighetsanpassning för säkrare trafikmiljön i Hässleholms stad är ute på politisk remiss. 

Barn och utbildningsförvaltningen jobbar också hårt med att minska det prognostiserat underskottet. Ett fantastiskt spännande nytt arbetssätt för bättre mottagning av nyanlända i skolan ska beslutas på nämnden. Det kommer att minska belastningen på enskilda skolor och förbättra förutsättningarna för de nyanlända att komma in i skolan. I samarbete med kompetensutvecklingsförvaltningen ska en utbildning om studievägledning på modersmål startas. Många studievägledare behövs just nu och utbildningen kan leda till nya jobb. Insatserna finansieras med statliga medel, t. ex. etableringsbidragen. Nämndens arbetsutskott jobbar med framtagning av skolstrategin "alla ska få bli sitt bästa" som ska gälla 2016-2019. 

Att förbättra kommunikationen med allmänheten är viktigt för demokratin. Miljöpartiet står för ökad insyn och delaktighet i de demokratiska processerna. På en mediautbildning fick jag idéen att spela in korta filmer efter nämndernas sammanträden. Här hittar ni första filmen: https://www.facebook.com/dolores.ohman/videos/10153198187733861/

Jag deltog på olika möten för att brainstorma om hur kommunen kan ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt hos EU och staten. Jag hoppas det leder till beviljade ansökningar. 

Vilken är då MPs roll i politiken? Jag och mina partikollegor i nämnder och styrelser bevakar de politiska ärendena i syftet att undvika upprepa gamla misstag. Jag följer upp genomförandet av tagna besluten så att dessa inte rinner ur i sanden. Jag  driver fram framtagning av visioner och strategier som för kommunen framåt i en hållbar riktning.  

De gångna månaderna har S, MP, C och V tagit fram ett nytt budgetförslag. Jag lovar lite mer info om detta på ett kommande inlägg! Håll utsikt! 

fredag 28 augusti 2015

Sensommartankar

Rent almanacksmässig har höstterminen börjat även om vädret är fortfarande riktigt somrigt och soligt. I somras var jag ledig i hela fyra veckor! I politiken, som i skolan, väljer man inte sin semestertid. Man tar ledig veckorna utan sammanträden. Jag verkligen behövde denna vila efter mitt första halvår som kommunpolitiker!

Jag känner att jag hann med mycket på dessa fyra veckor. Kvalitetsrikt umgänge med barnen, flera utflykter och upptäckter runt om min stad Hässleholm, nyttiga och miljövänliga måltider och en stor del löpträning. Och även fanns det tid för reflektioner och insikter.  

En förmiddag sprang jag i ett villaområde i Hässleholm. En gammal Volvo stannade vid korsningen till vänster om mig. Damen i bilen såg inte mig när jag skulle springa över gatan. Jag förstod det och väntade. När hon sakta började köra tittade hon till höger och såg mig, hon bromsade hastigt, lite skrämt. Då gick jag över gatan framför bilen. Så fort jag var på andra sidan hennes bil kallade hon efter mig. Hon undrade var Björkvägen var. Jag kunde inte komma på någon Björkvägen i Hässleholm. Damen i 60 årsålder var orolig efter sin son som hade MS och som inte svarade i telefonen när hon ringde. Hon sa att Björkvägen var i närheten av sjukhuset. Vi var någon halv kilometer från sjukhuset. Hon behövde svänga till vänster, köra rakt fram i rondellen och därefter ta första gatan till höger, just vid skylten ”sjukhus”. Jag pekade, och visade med händerna, och rörde på hennes högra arm när jag pratade om höger, och visade hur andra bilar körde, men jag förstod att hon inte hängde med på instruktionerna. Hon klappade på passagerarsättet och undrade om jag inte kunde följa med henne. Nåja, varför inte? ”Jag är snabb, jag är stark och jag kan hjälpa damen” tänkte jag. Och satt mig i hennes bil. Så fort hon startade bilen fattade jag att hon körde osäkert, extremt långsamt, bromsade 50 meter innan rondellen och var mycket försiktigt när hon skulle köra ut igen. Jag spände mig lite och coachade henne under resan. Vi kom fram till sjukhuset och jag frågade om hon orienterade sig nu. Hon såg ut fortfarande lika förvirrad. Då plockade hon upp ett brev med adressen ditt hon skulle: Björkvägen… i GÖTEBORG!!!!! ”Din son bor i Göteborg! Du är i Hässleholm! Du kan inte köra till honom. Du ska nu vända och köra hem och fortsätta att ringa honom tills han svarar, ok?”. Jag smög ut ur bilen med en känsla av vemod.

Åter hemma pratade jag med min familj, med min dotter som cyklar till skolan varje dag, med min man som framför sina rättigheter vid varje tillfälle när han kör. Ute i trafiken finns alla, de som följer alla regler och är uppmärksamma och försiktiga men också de som är förvirrade och letar efter en förlorad son, de som har sjukdomar som leder till förvirring, de gamla, de berusade eller drogpåverkade, de som har fått en dålig nyhet eller är nykära, alltså ALLA! Alla sorters människor! Som i alla situationer i livet det finns enda en sak som du kan påverka, dig själv! Var varsam och agera försiktigt!


En annan dag var jag i Djupadalsparken, en mycket vacker park i Hässleholm. Jag tränade löpskola, alltså hoppade indianhopp, skipping, hälkick och alla konstiga krumelurer och löjliga rörelser fram och tillbaka. Vid stigen runt parken cyklade en dam i 45 årsålder på en skruttig cykel. Hon startade och bromsade lite klumpigt upprepade gånger, hon tappade balansen då och då och styret skakade när hon cyklade. Jag blir alltid nyfiken när jag ser att folk anstränger sig. ”Lär du dig att cykla?” frågade jag. Hon berättade att hon hade fått ett jobb på äldreboendet i Vinslöv, och att hon skulle börja i augusti och tänkte pendla med tåget från Hässleholm och cykla från stationen i Vinslöv till boendet. Hon var glad och nervös över det nya jobbet, och hon kämpade och tränade för att nu, i vuxenålder, lära sig att cykla! Hon fick lite råd om cykling och uppmuntran för det nya jobbet och jag fick beröm för mina roliga rörelser. ”Det ser så enkelt ut när du gör det!” sa hon J Ett samtal med en främling som egentligen inte är så okänd efterallt. En av oss, en som jag, invandrare, som blir oerhört glad över att få ett jobb, som är flitig och investerar semestern i att träna inför det kommande jobbet, som anstränger sig och sliter för att göra sitt bästa, varje dag, hela tiden för att bidra till samhället där vi bor och tillhör. Målmedvetenhet och ihärdighet krävs för att klara uppdraget. Hon har nu säkert börjat på det nya jobbet; jag är supersäker på att hon kommer att lyckas där, lika bra som hon fixade cyklandet! 

onsdag 1 juli 2015

Mingel och myller under solen i Almedalen

Första gången i Almedalen, bästa gången i Almedalen! Så brukar det gå till, ju mindre man vet desto intensivare blir inlärningen. Det känns bra att, på två dagar, ha lärt sig "det mesta" (så känns det! ) om Almedalen. Hur man tar sig till och från Gotland, hur man hittar i seminariedjungeln, hur man anmäler sig till mingel och minglar, vilken dresskod som gäller, hur man kan äta och dricka sig mätt hela veckan utan att betala en krona (det går om man satsar på det, glassen undantagen!), hur samtalen, lobbying, intervjuer och debatter blandas med vetenskapliga föreläsningar och mediabevakning. Miljoner kändisar är på plats, ministrar, journalister, VDar, skådespelare bland annat. Flera gånger avslöjades min långsamma hjärnan när jag började smila och vinka innan jag fattade att Lars Leijonborg egentligen INTE känner mig! 
 
Som politiker i Hässleholms KSAU hade vi fokus på Höghastighetståget och marknadsföring av Europaforum. I söndags tecknades en avsiktsförklaring enligt vilken Skåne föredrar en dragning av järnvägen genom Hässleholm-Lund-Malmö. Detta är en fantastiskt nyhet för Hässleholm. Vår kommunalråd Lena Wallenthein (S) är huvudpersonen i detta arbete och därför gör jag mer nytta om jag koncentrerar mig på andra frågor som hon kanske inte hinner med på samma sätt. Det är själva meningen med samarbetet.  
 
Det växande stöd som SD får i samhället oroar mig mycket! Jag deltog i intressanta seminarier om var racismen kommer ifrån och om hur etablering av flyktingar kan förbättras. Till min glada förvåning redovisade SKL en rapport som pekade på Hässleholm som ett gott exempel! Bra jobbat arbetsmarknadsenheten!!! "Rasismen gör grannar till fienden" sa forskaren Mattias Lundell. 
 
Jag har velat införa sociala investeringar i Hässleholm, det saknas dock kunskap och förståelse för hur det kan göras. Örebro presenterade sitt goda exempel men arbetet är fortfarande i ett utvecklingsstadie. Mitt möte med Fryshuset blev därför extra lovande och intressant. Jag tror att Hässleholm kan vinna mycket genom att motverka ungdomarnas utanförskap i samarbete med fryshuset! 
 
Ett riktigt "lobbyseminarium" fick jag också genomlida! Vattenfall samlade VDar inom energibranschen för att diskutera möjligheter och utmaningar med ett förnyelsebart energisystem. Fängslad i panelen var energiministern Baylan. Så enfaldigt att inte ens en efterföljande lunchmingel lockade mig att stanna! 
 
Mer om tankar och intressanta möten finns på min Twitter @ohmandolo

tisdag 26 maj 2015

Mat, miljö och en måltidspolicy för Hässleholms kommun

Igår beslutade fullmäktigen i Hässleholm om en gemensam måltidspolicy. Jag yrkade bifall till förslaget. På följande sätt berättade jag för fullmäktigen varför jag tycker att denna policy är oerhört viktig.

”Bara inom barn och utbildningsförvaltningen äter dagligen cirka 10 000 personer (de flesta barn). Kostnad för personal samt inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial uppgår till 54 miljoner kronor om året. Klimatpåverkan från produktionen av livsmedel uppgår till 1 900 ton koldioxidekvivalenter årligen, det liknar 4 400 fat olja. Måltidsorganisation inom omsorgen tillkommer. Detta är omfattande och därför MÅSTE kommunen ha en måltidspolicy!

Hässleholms gemensamma måltidspolicy ger vägledning för att erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Policyn uttalar en vacker och ansvarsfull syn på maten som en del i ett större sammanhang, som en källa till GLÄDJE, SOCIAL KONTAKT och AVKOPPLING. Maten ska vara enligt näringsrekommendationer och av god kvalitet. Matlagningen ska uppfylla Smileys krav på hygien. 

I världen går en miljard människor hungriga till sängs varje dag. I Sverige är rent vatten och tryggad tillgång till mat en självklarhet.

Maten är nyckeln för att må bra och hålla sig frisk livet ut. Samtidigt ökar övervikten och allergier, vi blir uppmärksamma om bakterier, matförgiftning och matskandaler. Det finns dioxiner, PCB och kvicksilver i fisk, vi äter för mycket salt, för mycket socker, dåliga fetter... Maten har inte minst en enorm påverkan på miljön. Och miljöpåverkan är olika beroende på vad VI väljer att äta.

ENLIGT POLICYN ska upphandling av råvaror präglas av god djurhållning och inriktningen är att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade. Matsvinnet ska minimeras och det ska stävas efter att vara klimatsmart.

Här, i början på GRILLSÄSONGEN, har ni säkert fått hem ICAs och COOPs mattidningar. Huvudrubriken i Buffé är ”Fisk & grönt på grillen”. Övriga artiklar handlar om coleslaw salad, gröna grill (alltså vegetarisk) och om djurhållning i form av grisarna som får välja att gå in eller ut. COOPs tidning ”Mer Smak” skriver om ekologiska potatisar, ”Vår vegofavorit”, ”Vardags vego” och fler vegetariska recept tillkommer under rubriken ”Hjälp, vår tonåring har blivit vegetarian”.

Ja, som ni inser, är inte Hässleholms måltidspolicy direkt trendsättare. NEJ….. TRENDSÄTTARE var Hässleholms kommun år 2002 då fullmäktige beslutade att införa vegetarisk kost som valbart alternativ inom barn och utbildningsförvaltningen. DÅ fanns det även röster om att minst en gång per vecka servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ men det sista gick inte igenom.
Även om policyn inte är TRENDSÄTTARE, ÄR den dock uppdaterad och följer dagens utveckling. OM vi vill njuta av maten och äta oss mätta med gott samvete, DÅ är det MINDRE kött, MER ekologisk och INGET matsvinn som gäller.

Den yta åkermark var och en av oss tar in anspråk när vi äter uppgår till 4 000 kvadratmeter per år eller tio kvadratmeter om dagen. Hela 75 procent av den yta är åkermark där man odlar foder till djur!!! Alltså bördig mark och mängder av vatten som går åt att producera mat till djur istället för människor. Glöm inte den miljard människor som går hungriga och törstiga till sängs varje dag. Därför är MINDRE KONSUMTION AV KÖTT den viktigaste miljöåtgärden vad gäller mat.

Minst lika viktigt är att MINSKA MATSVINN, att inte slösa mat som har krävt resurser och miljö i anspråk för att produceras.  Vi slänger 81 kilo matavfall per person och år, nästan 1 kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. På Hässleholm Miljö där jag jobbar har vi hjälpt ett äldreboende i Hässleholm att kartlägga matsvinn och dess kostnad. Det visade att mer än en tredjedel av maten blir matsvinn och att detta har en råvarukostnad på 130 000 kr om året. Det finns 11 äldreboende i kommunen och ytterligare ett antal gruppboende. Här finns både pengar och miljö att spara!

Ekologiskt mjöl och grönsaker har ungefär hälften så stora utsläpp av växthusgaser som icke-ekologiska. Det beror till största delen på att ekologisk odling sker utan konstgödning, som kräver mycket energi att tillverka. Kommunen köper idag 32 procent EKOLOGISKA LIVSMEDEL och det kan fortsätta att öka. Ni har kanske sett också COOPs senaste annonsfilm på sociala medier om en familj som äter endast ekologiska livsmedel i en vecka. Annonser visar hur gifter i barnens kroppar försvinner.


Måltidspolicyn sätter grunderna för att skapa rätt måltidskultur i Hässleholm. Jag yrkar därför bifall till liggande förslag.

lördag 23 maj 2015

Mobility i Hässleholm på ett modernt sätt?

Det har hänt mycket de senaste veckorna och jag har ofta tänkt ”Oj! Detta ska jag skriva om i min blogg!” Inspiration och tid saknades dock! Denna pingsthelg föreställer jag mig att det är ett bra tillfälle att få tillbaka lite av varje, alltså tid och inspiration.

De besluten som var i pipelinen och som jag skrev om i mitt inlägg den 13 april är nu tagna. Det var en glad miljöpartist (dvs jag!) som yrkade bifall på fyra olika beslut på KS den 29 april:

1) Utveckling av Hovdala som vandringscentrum genom att bygga Hovdalaleden, Genvägen och Jakten på Gullspira samt avsätta finansiering för den årliga driften av dessa.

2) Ge i uppdrag till Tillväxtavdelningen att utveckla samarbete med Skånetrafiken för ytterligare pågatågsstationer, kopplingar mellan landsbygd och stationer och att undersöka möjligheten att införa skolskjutsar för gymnasieelever bosatta på landsbygden och möjligheten att samverka mellan allmän kollektivtrafik och skoltrafik.

3) Att ge i uppdrag till tillväxtavdelningen att analysera hur trafiksäkra cykelpassager, uppställningsmöjligheter och cykelservice kan utvecklas vid Hässleholms station.

Dessa tre beslut är bland det miljövänligaste som finns att göra nu för tiden. Utveckla kollektiv trafik och utveckla cyklandet leder till bättre folkhälsa och mindre klimatpåverkan från transporter. Det är transporter som är den stora boven i klimatomställningen. Dessutom minskar samhällets sjukvårdskostnader när fler personer cyklar på grund av bättre hälsa och färre allvarliga bilolyckor. Jag älskar friluftslivet och cykling. Varje helg tar vi en promenad i skogen med familjen och mår alla bra av att umgås i naturen. Men jag är inte uppväxt i Hässleholm och har ibland svårt att hitta till smultronställen. Fler vandringsleder förenklar tillgängligheten till naturen för alla!

Det fjärde beslutet går vidare till KF och kommer antagligen att enigt beslutas nu på måndag. Det handlar om att tydligt vissa den politiska viljan av att aktivt arbeta för en sträckning av ny stambana för höghastighetståg genom och via Hässleholm C som en fullvärdig höghastighetstågstation och uppdraga åt kommunchefen att utse en adekvat organisation för att jobba med detta. En sådan utveckling skulle vara fantastiskt för kommunen!

Men diskussionen av ett utkast till transportpolicy i kommunen på KSAUs beredning var inte lika enkel och självklar. Mer om det i kommande inlägg!   

torsdag 30 april 2015

Om Skolan, Människan och Storbritannien

Som viceordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun har jag nu haft chansen att delta på någonting som heter Skolriksdag, en nationell konferens för Sveriges politiker och tjänstemän som SKL anordnar vart annat år. 

Aktuella skolfrågor står i fokus men också inspirerande föreläsningar och nätverkande, eller ska man kalla det för ”kollegialt lärande” i detta sammanhang? 

Ni kan vara säkra på att min kunskap om skolans värld fick ett rejält lyft, jag fick nya insikter, bekräftade vissa antagande och samlade på mycket bra material att läsa. 

Särskilt bra var inspirationsföreläsningen av Sara Lund, man och transvestit, eller rätt sagt människa som han själv förklarar för oss! På ett mycket underhållande sätt förklarar Sara hur vårt tankesätt är programmerat för en tid som har gått förbi, för dåtidens värld men inte för verkligheten idag. Vi föddes och växer i ett sammanhang som förändras med åren. Han citerar Einstein: "Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat, med det gamla sättet att tänka." Genom att dela med av sig sina och andras erfarenheter visar han att rädsla är det som håller oss ifrån varandra. Han konstaterar att det finns 50 miljoner flyktingar i världen idag. "Tänk om alla skulle komma till Sverige! Vad roligt det skulle vara! Vi skulle då bli mindre antal människor än i Storbritannien på en yta som är dubbel så stor som Sverige" :-)


Den engelska forskarens James Nottinghams föreläsning var också fantastisk! Hans forskning visar att gruppstorlek, tillgång till it-teknik och fina lokaler inte är det avgörande för lärandet. I Sverige håller vi på att obstinat mäta och diskutera storlek i barngrupper och skolklasser! Det viktiga är att mäta utvecklingen av eleven och inte "achivement" (resultat), alltså hur mycket bättre har eleven blivit på en viss tid och inte hur bra hen presterade på ett prov. Det ska leverera motivation för alla elever att utveckla, oavsett startlinjen och mållinjen. I sammanhanget är det viktigt med återkoppling under inlärningens gång, utmanande undervisning, diskussioner i klassrummet och tillit mellan lärare och eleven; saker som vi verkligen kan förbättra i svensk skolan. Pisa-mätningen fokuserar på prestation men säger inte mycket om hur kreativa miljöer vi har i våra skolor. Han betonade att den svenska skolan är mycket bra i denna avseende!!! I Hässleholms kommun har vi en policy enligt vilken "Alla ska få bli sitt bästa". Redan för fyra år sedan myntade nämnden denna vision som vi, den nya majoriteten efter valet (S, MP, C och V) kommer att fortsätta jobba med och fylla med innehåll. För att alla kan bli bättre, alla har olika förutsättningar och alla ska få möjlighet!!! 

måndag 13 april 2015

Politiken är som viktigast i sämre tider

Det är måndag den 13 april. Jag ligger vaken om natten även om jag la mig mycket sent igår och har känd mig utmattat hela helgen. Jag kan knappast vänta tills på onsdag! Föredragningslistan för Kommunstyrelsens arbetsutskott är så spännande! Många häftiga förslag väntar på beslut!

Förvärv av fastigheter för bättre kommunal verksamhet, anställningar för att kompetensväxla, strategiska beslut för en höghastighetstågstation, satsningar för tillgänglighet och service för cyklister i centrala Hässleholm (hjärta, hjärta, hjärta!!!!!), måltidspolicy som ska bidra till bättre måltidsupplevelse och hållbar konsumtion, vandringsleder, centrumutveckling, fiberetablering, med mera, med mera, med mera…

Det är långt ifrån lika roligt hela tiden.

Helgen gick åt till att återhämta mig från en intensiv och delvis tuff vecka med många dubbelbokningar och oroliga möten. Kommunens ekonomi blöder och behandlingen behöver ta tid som inte finns. På sex månader har den styrande minoriteten med S, MP, C och V tagit fram två budgetförslag! Ett hårt arbete som försvåras av avsaknaden av resurser och överflöden av bultande behov inom skolan, omsorgen och socialen.

Jag har gått hem nedstämd några fredagar i rad. Helgerna har inte räckt till för att lättna på oron och återhämta hoppet. Men onsdagens föredragningslista är för mig en hoppfull spruta av energi som bekräfta min tron på att politik behövs särskilt vid svåra ekonomiska tider. 

torsdag 12 mars 2015

En dag i mitt liv som politiker

Efter att lämna barnen gick jag till Norra Station. Där pågick en utbildning för förtroendevalda om kommunallagen, offentlighetsprincipen och sekreteslagen, medborgardialog, arkiv, målstyrning och budgetarbete, mm. Dessa kunskaper är grundläggande för att utöva ett politiskt uppdrag. Det var intressant och nyttigt att träffa mina politiska kollegor. Det var mest föreläsningar och dessa var bra. Jag önskar mer dialog och diskussion bland deltagare på dessa utbildningar. Det är så man lär sig, genom att diskutera konkreta exempel. För de som är blyga är det bättre med mindre grupper för att våga ställa frågor.
Efter en trevlig lunch tillsammans med mina MP-kollegor gick jag från utbildningen på besök till  företaget Distansapoteket, som dagligen distribuerar läkemedel till konsumenter, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De distribuerar till halva landet. Ett liknande distansapotek finns i Falum. En arbetsplats med 70 fastanställa, 10 visstidsanställda och 10 bemanningsarbetare.
Efter en tidig middag hemma och en puss till varje barn körde jag till läsarkafe som den lokala tidningen Norra Skåne anordnade. Det var en mycket ödmjuk, känslofylld och djupt engagerande kväll om EU-migranternas situation i Hässleholm. Cirka 15 migranter fans på plats och svarade på alla möjliga frågor, berättade om mottagande i kommunen och av invånare, berättade om fattigdom i deras hemland, om hjälp de får från frivilliga organisationerna, om cigaretter, mobiltelefoner och vilka jobb de skulle kunna utöva. Det var många kloka tankar från präster, välgörenhetsarbetare och politiker. Jag var rädd och trodde att det skulle bli en fientlig tillställning. Istället kom jag hem med ökad tro på hässleholmarnas människosyn och generösa hjärtan.
Så kan en bra dag i politiken se ut.