tisdag 26 maj 2015

Mat, miljö och en måltidspolicy för Hässleholms kommun

Igår beslutade fullmäktigen i Hässleholm om en gemensam måltidspolicy. Jag yrkade bifall till förslaget. På följande sätt berättade jag för fullmäktigen varför jag tycker att denna policy är oerhört viktig.

”Bara inom barn och utbildningsförvaltningen äter dagligen cirka 10 000 personer (de flesta barn). Kostnad för personal samt inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial uppgår till 54 miljoner kronor om året. Klimatpåverkan från produktionen av livsmedel uppgår till 1 900 ton koldioxidekvivalenter årligen, det liknar 4 400 fat olja. Måltidsorganisation inom omsorgen tillkommer. Detta är omfattande och därför MÅSTE kommunen ha en måltidspolicy!

Hässleholms gemensamma måltidspolicy ger vägledning för att erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Policyn uttalar en vacker och ansvarsfull syn på maten som en del i ett större sammanhang, som en källa till GLÄDJE, SOCIAL KONTAKT och AVKOPPLING. Maten ska vara enligt näringsrekommendationer och av god kvalitet. Matlagningen ska uppfylla Smileys krav på hygien. 

I världen går en miljard människor hungriga till sängs varje dag. I Sverige är rent vatten och tryggad tillgång till mat en självklarhet.

Maten är nyckeln för att må bra och hålla sig frisk livet ut. Samtidigt ökar övervikten och allergier, vi blir uppmärksamma om bakterier, matförgiftning och matskandaler. Det finns dioxiner, PCB och kvicksilver i fisk, vi äter för mycket salt, för mycket socker, dåliga fetter... Maten har inte minst en enorm påverkan på miljön. Och miljöpåverkan är olika beroende på vad VI väljer att äta.

ENLIGT POLICYN ska upphandling av råvaror präglas av god djurhållning och inriktningen är att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt producerade. Matsvinnet ska minimeras och det ska stävas efter att vara klimatsmart.

Här, i början på GRILLSÄSONGEN, har ni säkert fått hem ICAs och COOPs mattidningar. Huvudrubriken i Buffé är ”Fisk & grönt på grillen”. Övriga artiklar handlar om coleslaw salad, gröna grill (alltså vegetarisk) och om djurhållning i form av grisarna som får välja att gå in eller ut. COOPs tidning ”Mer Smak” skriver om ekologiska potatisar, ”Vår vegofavorit”, ”Vardags vego” och fler vegetariska recept tillkommer under rubriken ”Hjälp, vår tonåring har blivit vegetarian”.

Ja, som ni inser, är inte Hässleholms måltidspolicy direkt trendsättare. NEJ….. TRENDSÄTTARE var Hässleholms kommun år 2002 då fullmäktige beslutade att införa vegetarisk kost som valbart alternativ inom barn och utbildningsförvaltningen. DÅ fanns det även röster om att minst en gång per vecka servera en vegetarisk rätt som huvudalternativ men det sista gick inte igenom.
Även om policyn inte är TRENDSÄTTARE, ÄR den dock uppdaterad och följer dagens utveckling. OM vi vill njuta av maten och äta oss mätta med gott samvete, DÅ är det MINDRE kött, MER ekologisk och INGET matsvinn som gäller.

Den yta åkermark var och en av oss tar in anspråk när vi äter uppgår till 4 000 kvadratmeter per år eller tio kvadratmeter om dagen. Hela 75 procent av den yta är åkermark där man odlar foder till djur!!! Alltså bördig mark och mängder av vatten som går åt att producera mat till djur istället för människor. Glöm inte den miljard människor som går hungriga och törstiga till sängs varje dag. Därför är MINDRE KONSUMTION AV KÖTT den viktigaste miljöåtgärden vad gäller mat.

Minst lika viktigt är att MINSKA MATSVINN, att inte slösa mat som har krävt resurser och miljö i anspråk för att produceras.  Vi slänger 81 kilo matavfall per person och år, nästan 1 kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. På Hässleholm Miljö där jag jobbar har vi hjälpt ett äldreboende i Hässleholm att kartlägga matsvinn och dess kostnad. Det visade att mer än en tredjedel av maten blir matsvinn och att detta har en råvarukostnad på 130 000 kr om året. Det finns 11 äldreboende i kommunen och ytterligare ett antal gruppboende. Här finns både pengar och miljö att spara!

Ekologiskt mjöl och grönsaker har ungefär hälften så stora utsläpp av växthusgaser som icke-ekologiska. Det beror till största delen på att ekologisk odling sker utan konstgödning, som kräver mycket energi att tillverka. Kommunen köper idag 32 procent EKOLOGISKA LIVSMEDEL och det kan fortsätta att öka. Ni har kanske sett också COOPs senaste annonsfilm på sociala medier om en familj som äter endast ekologiska livsmedel i en vecka. Annonser visar hur gifter i barnens kroppar försvinner.


Måltidspolicyn sätter grunderna för att skapa rätt måltidskultur i Hässleholm. Jag yrkar därför bifall till liggande förslag.

lördag 23 maj 2015

Mobility i Hässleholm på ett modernt sätt?

Det har hänt mycket de senaste veckorna och jag har ofta tänkt ”Oj! Detta ska jag skriva om i min blogg!” Inspiration och tid saknades dock! Denna pingsthelg föreställer jag mig att det är ett bra tillfälle att få tillbaka lite av varje, alltså tid och inspiration.

De besluten som var i pipelinen och som jag skrev om i mitt inlägg den 13 april är nu tagna. Det var en glad miljöpartist (dvs jag!) som yrkade bifall på fyra olika beslut på KS den 29 april:

1) Utveckling av Hovdala som vandringscentrum genom att bygga Hovdalaleden, Genvägen och Jakten på Gullspira samt avsätta finansiering för den årliga driften av dessa.

2) Ge i uppdrag till Tillväxtavdelningen att utveckla samarbete med Skånetrafiken för ytterligare pågatågsstationer, kopplingar mellan landsbygd och stationer och att undersöka möjligheten att införa skolskjutsar för gymnasieelever bosatta på landsbygden och möjligheten att samverka mellan allmän kollektivtrafik och skoltrafik.

3) Att ge i uppdrag till tillväxtavdelningen att analysera hur trafiksäkra cykelpassager, uppställningsmöjligheter och cykelservice kan utvecklas vid Hässleholms station.

Dessa tre beslut är bland det miljövänligaste som finns att göra nu för tiden. Utveckla kollektiv trafik och utveckla cyklandet leder till bättre folkhälsa och mindre klimatpåverkan från transporter. Det är transporter som är den stora boven i klimatomställningen. Dessutom minskar samhällets sjukvårdskostnader när fler personer cyklar på grund av bättre hälsa och färre allvarliga bilolyckor. Jag älskar friluftslivet och cykling. Varje helg tar vi en promenad i skogen med familjen och mår alla bra av att umgås i naturen. Men jag är inte uppväxt i Hässleholm och har ibland svårt att hitta till smultronställen. Fler vandringsleder förenklar tillgängligheten till naturen för alla!

Det fjärde beslutet går vidare till KF och kommer antagligen att enigt beslutas nu på måndag. Det handlar om att tydligt vissa den politiska viljan av att aktivt arbeta för en sträckning av ny stambana för höghastighetståg genom och via Hässleholm C som en fullvärdig höghastighetstågstation och uppdraga åt kommunchefen att utse en adekvat organisation för att jobba med detta. En sådan utveckling skulle vara fantastiskt för kommunen!

Men diskussionen av ett utkast till transportpolicy i kommunen på KSAUs beredning var inte lika enkel och självklar. Mer om det i kommande inlägg!