söndag 29 maj 2016

Vecka 21 i Hässleholms politik

Den gångna veckan var en relativ "vanlig" politisk vecka. Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade vi dialogmöte med fritidsnämnden och miljönämnden samt med kommunstyrelsens olika förvaltningar, alltså kommunledningskontoret, räddningstjänsten och arbetsmarknads- och kompetensutveckling som jobbar med vuxen utbildning och insatser för bättre inklusion i arbetslivet. På dessa möten diskuterar vi aktuella frågor, kommande planer och framtida utmaningar. De är mycket lärorika och förtroendebyggande samtal. 

Dessutom var det sammanträden i KSAU och i min nämnd, barn och putbildningsnämnden. 

I KSAU beslutade vi om en driftbidrag till gymnastikföreningen Örnen och friidrottsföreningen Hässleholms AIS så att de kan betala en hyra på en miljon om året i 8 år till Tennisklubben som ska låna pengar för att bygga en ny idrottshall för dessa tre föreningar. M ställde sig inte bakom beslutet.

Det blir Hässleholmsdagen i augusti, en sorts festival med ett stort antal artister som kulturnämnden ordnar. KSAU beslutade om ett förlusttäckningsgaranti, t. ex. i fall vädret inte blir bra. Både SD och M ville avslå detta. 

Det var även beslut om en investering i möbler till de nya skolorna Linne, Furutorp och Söderpark. M ville återremittera ärendet och SD avstod från att delta i beslutet. 

I barn- och utbildningsnämnden (BUN) har vi fått information om två viktiga utredningar som pågår; om genomsyn av stödet som rektorerna kan få från förvaltningen och om förvaltningens organisation för barnen med speciella behov. Båda är centrala utifrån ekonomin och kvalitet. Vi beslutade om ett bidrag till Kulturskolan för att utöka sitt projekt för integration. SD och allianspartierna ställde sig inte bakom detta beslut. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar