torsdag 2 juni 2016

Följ med... på studiebesök!

En gång om året åker tekniska nämnden på studiebesök. I onsdags var nämnden i Vittsjö och tittade på mark som eventuellt kan exploateras för villatomter. I Bjärnum tittade vi på järnvägsparken där spännande trädsorter planterades för två år sedan när parken gjordes om i samband med etableringen av pågatågstationen. Där finns tulpanträd, ginkgo och Japansk rönn! I Vinslöv återspeglades vi i sjön tack vare miljöåterställningsarbetet som gjordes i samarbete med Vinslövs alliansen.

Eva Klang och ungdomar som jobbar i kommunens tvätteri
Särskilt intressant var besöket till kommunens tvätteri och de nya lokalerna för hemtjänst Nord som håller på att byggas i samma fastighet. I tvätteriet jobbar ett 10-tal ungdomar med speciella förmågor och tvättar allt städmaterial som används för att städa kommunens 207.000 m2. De tvättar 10.000 moppar i veckan!!! Även kläder från brukare i hemtjänsten i Hässleholms Centrum, Nord och Väster tvättas här.

De nya lokalerna för hemtjänsten Nord renoveras av HIBAB och inflyttningen planeras till 1/10. Renoveringen är så omfattande att energivärden gällande för nya byggnationer tillämpas här. Genom bra isolering av fasaden och nya fönster garanteras en  bra energiprestanda. 

Specialsal för hemkunskapOmbyggnationen av Linneskolan från en 7-9 skola till en F-9 med två parallella klasser per årskurs  går enligt tidsplanen. Här valde man att bland annat bygga nya specialsalar för hemkunskap, musik, kemi, mm.

Sist men inte mist tittade vi på den nya rondellen vid city gross och den nyasfalterade Västra Hagagatan där en finn cykelväg har tillkommit.  

Per-Åke Purk (V), Ronny Ebbesson (MP) och jag utrustade för besök på arbetsplatser!
När kvällens gruppmöte denna dagen blev inställt passade jag på att besöka ungdomssupporten som hade öppet hus med anledningen av den internationell föräldradagen! Vilken fantastisk verksamhet som stödjer barn och familjer i en bättre kommunikation och ömsesidig förståelse! <3<3<3