torsdag 17 november 2016

Två år in i mandatperioden

Ett problem med demokratin är att de politiska processerna tar tid. Under tiden hinner många bli frustrerade och tappar förtroendet. Det är därför viktigt att göra avstämningar med jämna mellanrum för att säkerställa att politiken levererar önskat resultat. När jag nu lämnar mina fantastiska politiska uppdrag i Hässleholms kommun, två år efter valet, är det ett bra tillfälle för en sådan avstämning.

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett nytt måldokument, beslutat av politiken, och väl förändrat i organisationen. På så sätt jobbar alla mot samma mål och framförallt med en gemensam värdegrund, en grundläggande förutsättning i skolans värld. Med utgångspunkter i dokumentet jobbar man med nya rutiner för att följa upp undervisningens kvalitet och jag hoppas att rutinerna leder till bättre måluppfyllelse. Personalen upplever att politikerna är närvarande och tar informerade beslut. Skolinspektionens positiva besked för två veckor sedan är ett kvitto på detta.

Vi har invigt 3 nya förskolor och Linneskolan, renoverat ett stort antal skollokaler, startat den uppskattade fotbollsakademin i samarbete med Malmö FF och tagit emot ett stort antal nyanlända barn. Vårt samarbete med socialnämnden och omsorgsnämnden för att förebygga sociala problem och ta bättre hand av barn på glid, som startades under förra mandatperioden men fördjupades de senaste två åren, har blivit uppmärksammat på nationell och regional nivå.

Kommunen har slagit hand med Sverigeförhandlarna om en station för höghastighetståget i Hässleholm, en fantastisk utveckling för framtiden. Tre nya gruppboende håller på att byggas och ett nytt äldreboende är vårt förslag i kommande budget. Vår satsning vad gäller Fiberutbyggnad är unik och har som syfte att nå 95 % av hushållen år 2020, inklusive landsbygden som är stor i vår kommun.

Vi har beslutat om ett antal nya policys för att bättre styra verksamheterna, bland annat om upphandling, om miljövänligare fordon och transporter, om tillgänglighet och delaktighet, om medarbetar- och ledarförväntningar. Kommunen har fokus på att vara en attraktivt arbetsgivare och vi fortsätter att dra till oss kompetenta medarbetare i alla förvaltningar.

Handeln utvecklas positiv. Konsumtion är inget som jag anser är bra i sig. Det är dock bra att det blir fler arbetstillfällen, att fler rör sig i staden, fikar, äter och umgås i de nya restaurangerna, handlar i stadens affärer. Snart startar centrums ombyggnation. Gå ut, ta del av kulturlivet och "ta över" staden, #mitthässleholm, #ditthässleholm, #allashässleholm!

Demokratin tar tid, varje beslut är ett resultat av förhandlingar och kompromisser. Inget av detta har jag gjort själv så klart, men i allt har jag varit med, inhämtat information, frågat,  diskuterat, tagit ställning, föreslagit ändringar... påverkat. Även om det tar tid känner jag att det är mycket som den styrande gruppen ha åstadkommit på knapp två år. Jag lämnar mina nämnder och finns kvar i Kommunfullmäktige. Jag börjar jobba i Regionen. Men jag har förtroendet och tålamod för att jag vet att det kommer att vi kommer att fortsätta leverera bra politik med bra resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar