torsdag 30 april 2015

Om Skolan, Människan och Storbritannien

Som viceordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun har jag nu haft chansen att delta på någonting som heter Skolriksdag, en nationell konferens för Sveriges politiker och tjänstemän som SKL anordnar vart annat år. 

Aktuella skolfrågor står i fokus men också inspirerande föreläsningar och nätverkande, eller ska man kalla det för ”kollegialt lärande” i detta sammanhang? 

Ni kan vara säkra på att min kunskap om skolans värld fick ett rejält lyft, jag fick nya insikter, bekräftade vissa antagande och samlade på mycket bra material att läsa. 

Särskilt bra var inspirationsföreläsningen av Sara Lund, man och transvestit, eller rätt sagt människa som han själv förklarar för oss! På ett mycket underhållande sätt förklarar Sara hur vårt tankesätt är programmerat för en tid som har gått förbi, för dåtidens värld men inte för verkligheten idag. Vi föddes och växer i ett sammanhang som förändras med åren. Han citerar Einstein: "Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat, med det gamla sättet att tänka." Genom att dela med av sig sina och andras erfarenheter visar han att rädsla är det som håller oss ifrån varandra. Han konstaterar att det finns 50 miljoner flyktingar i världen idag. "Tänk om alla skulle komma till Sverige! Vad roligt det skulle vara! Vi skulle då bli mindre antal människor än i Storbritannien på en yta som är dubbel så stor som Sverige" :-)


Den engelska forskarens James Nottinghams föreläsning var också fantastisk! Hans forskning visar att gruppstorlek, tillgång till it-teknik och fina lokaler inte är det avgörande för lärandet. I Sverige håller vi på att obstinat mäta och diskutera storlek i barngrupper och skolklasser! Det viktiga är att mäta utvecklingen av eleven och inte "achivement" (resultat), alltså hur mycket bättre har eleven blivit på en viss tid och inte hur bra hen presterade på ett prov. Det ska leverera motivation för alla elever att utveckla, oavsett startlinjen och mållinjen. I sammanhanget är det viktigt med återkoppling under inlärningens gång, utmanande undervisning, diskussioner i klassrummet och tillit mellan lärare och eleven; saker som vi verkligen kan förbättra i svensk skolan. Pisa-mätningen fokuserar på prestation men säger inte mycket om hur kreativa miljöer vi har i våra skolor. Han betonade att den svenska skolan är mycket bra i denna avseende!!! I Hässleholms kommun har vi en policy enligt vilken "Alla ska få bli sitt bästa". Redan för fyra år sedan myntade nämnden denna vision som vi, den nya majoriteten efter valet (S, MP, C och V) kommer att fortsätta jobba med och fylla med innehåll. För att alla kan bli bättre, alla har olika förutsättningar och alla ska få möjlighet!!! 

måndag 13 april 2015

Politiken är som viktigast i sämre tider

Det är måndag den 13 april. Jag ligger vaken om natten även om jag la mig mycket sent igår och har känd mig utmattat hela helgen. Jag kan knappast vänta tills på onsdag! Föredragningslistan för Kommunstyrelsens arbetsutskott är så spännande! Många häftiga förslag väntar på beslut!

Förvärv av fastigheter för bättre kommunal verksamhet, anställningar för att kompetensväxla, strategiska beslut för en höghastighetstågstation, satsningar för tillgänglighet och service för cyklister i centrala Hässleholm (hjärta, hjärta, hjärta!!!!!), måltidspolicy som ska bidra till bättre måltidsupplevelse och hållbar konsumtion, vandringsleder, centrumutveckling, fiberetablering, med mera, med mera, med mera…

Det är långt ifrån lika roligt hela tiden.

Helgen gick åt till att återhämta mig från en intensiv och delvis tuff vecka med många dubbelbokningar och oroliga möten. Kommunens ekonomi blöder och behandlingen behöver ta tid som inte finns. På sex månader har den styrande minoriteten med S, MP, C och V tagit fram två budgetförslag! Ett hårt arbete som försvåras av avsaknaden av resurser och överflöden av bultande behov inom skolan, omsorgen och socialen.

Jag har gått hem nedstämd några fredagar i rad. Helgerna har inte räckt till för att lättna på oron och återhämta hoppet. Men onsdagens föredragningslista är för mig en hoppfull spruta av energi som bekräfta min tron på att politik behövs särskilt vid svåra ekonomiska tider.